"POLSKI ŚLAD"

 

to inicjatywa akcentująca rolę jaką pełnią rodzime firmy w polskiej gospodarce. Ideą Polskiego Śladu jest wskazanie szerokim masom społecznym korzyści płynących z dokonywania świadomych i racjonalnych wyborów konsumenckich oraz podkreślenie znaczenia rodzimej produkcji dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszej ojczyzny.

 

Miło nam poinformować, że firma NOWO Sp. z o.o. została zakwalifikowana do programu i może pozostawić polski, pozytywny ślad w gospodarce naszego kraju.

 

Więcej informacji o projekcie i szerzeniu  idei patriotyzmu konsumenckiego na stronie: Polski Ślad